डॉ. बाबासाहेब जयकर व्याख्यानमाला

Bahishal - Babasaheb Jaykar (10)

बहि:शाल शिक्षण मंडळ अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब जयकर व्याख्यानमालेचे आयोजन

दिनांक

वेळ 

वक्ते

विषय

४/१२/२०१८

सकाळी १०.०० वाजता

श्री. मकरंद टिल्लू

कथाकथन कसे करावे?

५/१२/२०१८

सकाळी १०.०० वाजता

श्री. दि. वा. बागुल

छत्रपती शिवाजी महाराज

६/१२/२०१८

सकाळी १०.०० वाजता

श्री. दशरथ यादव

पंढरीची वारी – दौलत महाराष्ट्राची