Governing Body

Management Trust

Mrs. Pratibha Shah
President
        
        
Dr. Deepak Shah
Secretary
Mrs. Bhupali Shah
Treasurer
        
        
Mr. Krushnaraoji Bhegade
Member
Dr. Swapnil Shah
Member
        
        
Mr. Kamlesh Shah
Member
Mrs. Aashisha Shah
Member